1. FASE DE SEDUCCIÓ

El futur abusador manipula la dependència i la confiança del menor, i prepara el lloc i moment de l’abús. És en aquesta etapa on s’incita la participació del nen o adolescent per mitjà de regals o jocs.

2. FASE D'INTERACCIÓ SEXUAL ABUSIVA

És un procés gradual i progressiu, que pot incloure comportaments exhibicionistas,voyeurisme, carícies amb intencions eròtiques, masturbació, etc. En aquest moment ja es pot parlar de «abusos sexuals».

3. FASE D'INSTAURACIÓ DEL SECRET

El abusador, generalment per mitjà d’amenaces, imposa el silenci en el menor, a qui no li queda més remei que adaptar-se.

3. FASE DE DIVULGACIÓ

Aquesta fase pot o no arribar (molts abusos queden per sempre en el silenci per qüestions socials), i, en el cas del incesto, implica una fallida en el sistema familiar, fins a aquest moment en equilibri. Pot ser accidental o premeditada, aquesta última a causa del dolor causat als nens petits o quan arriba l’adolescència de l’abusat.

5. FASE REPRESSIVA

Generalment, després de la divulgació, en el cas del incesto la família busca desesperadament un reequilibrio per mantenir a qualsevol preu la cohesió familiar, per la qual cosa tendeix a negar, a restar-li importància o a justificar l’abús, en un intent per seguir com si res hagués succeït.

Fuente: Gómez, J. (1997) La prevención del abuso sexual infantil en relación a criterios amplios de salud sexual