L'abús és un delicte
contra la integritat
de l'ésser humà

L’agressor està perfectament integrat en la societat sense constància d’antecedents fent una vida aparentment normal. Amb això ens referim a una vida sexual normal, on un de pràctica el sexe amb persones adultes i on preval el consentiment a la vista del seu món social. No obstant això, porten una vida paral·lela ocultant una pertorbació emocional que ells coneixen.

L’agressor que realitza un acte sexual amb un nen que no sap com defensar-se ni sap reaccionar davant semblant abús quan aquest, a més, no és conscient que aquesta relació està basada en a l’abús de poder d’autoritat i de confiança ja que aquestes actituds solen propiciar-se en l’àmbit proper del menor. No existeix el consentiment passiu del menor de cap perquè el fet, de no resistir-se, no implica que es rebaixi l’agressió sinó que es manipula al menor trencant la confiança d’aquest, ja que l’agressor sol ser una persona coneguda i propera.

L’agressor realitza un acte criminal que mai es pot considerar com un comportament socialment acceptable. Quan un adult abusa, utilitza la seva pròpia força en desigualtat de condicions i exercint de la seva poder i la confiança que el nen diposita en ell. Òbviament el nen no té la suficient força per oposar-se ni defensar-se. No ens oblidem que els nens depèn dels majors i no posseeixen un llenguatge per evitar l’abús.

Abusador també pot ser un menor

L’abús sexual entre menors difereix substancialment de la curiositat de l’anatomia i la seva exploració amb consentiment, com per exemple “jugar a metges.” L’abús sexual d’una agressor menor d’edat es realitza a un nen que encara no ha arribat a la pubertat i que ha estat abusat sexualment adolescent que , àdhuc no sent adult, sap que està forçant sexualment a un altre sense el consentiment i amb coerció: força física, regals, enganys o manipulació emocional (p.ej: no et vaig a voler més) que produeix com a resposta la cooperació de la víctima. Els nens que per la seva edat encara no han madurat sexualment són incapaces de tenir un coneixement específic sobre l’acte sexual. És inviable que un nen s’inventi amb tots els pèls i senyals.

És un secret

La manipulació de l’agressor impedeix al nen poder dirigir-se a un adult per parar els abusos

  • És un secret entre nosaltres i ningú es pot assabentar. El nen no sap destriar que el que ha ocorregut és immoral i ho identifica com alguna cosa normal encara que en el seu interior sent una profunda brutícia.

  • Por perquè li indueixen a pensar que ningú més el voldrà si ho explica i així destruir els vincles familiars.

  • Compra de regals com a mitjà de fer callar al nen.
  • La complicitat de l’agressor per complir els seus desitjos sobre el nen.

Com s'acosten les persones abusadores

Es troben a l’entorn de confiança i es guanyen a la seva víctima a poc a poc

  • 1️⃣ Es comença amb carícies
  • 2️⃣ El següent pas és la masturbació i el contacte buco genital
  • 3️⃣ En alguns casos, pot arribar a un coit vaginal i/o anal