Quan la víctima sofreix l’abús, té un gran impacte en l’ànima i el cos d’una forma dràstica, mentre es produeix aquest, els sorolls, olors, objectes; es queden gravats amb una força anormalment intensa, unint-se en la ment com un tot. Al moment que alguna cosa evoqui aquests records, s’obri la caixa de pandora, on prèviament s’havien quedat classificats allà on la memòria amaga els secrets. I qualsevol d’aquests elements van a generar la reexperimentación o el record de l’abús.

El principal escull són les proves que s’ha d’aportar per demostrar que un menor ha estat abusat. Per regla general sol succeir que transcorregut tant temps des de l’abús, podria haver passat 15, 20, 30 anys o no revelar-ho mai. Les proves solen ser escasses, nul·les o poc demostrables pel que es fa difícil poder denunciar simplement amb el record.

En la confirmació del relat del menor abusat, quan el nen manifesta públicament l’abús, en alguns casos, el nen és ignorat, incompres o malinterpretat i, per regla general, es rep com una fantasia infantil o una manera de cridar l’atenció sobre l’adult reafirmant l’actitud de l’agressor.

Conseqüències del
abús sexual infantil

L’abús sexual infantil produeix diverses conseqüències psicològiques, biològiques i emocionals a curt i llarg termini. Com bé ens explica Noemí Pereda en un estudi, “les conseqüències psicològiques que solen acompanyar a la vivència de l’abús sexual infantil són freqüents i diverses, tant aquelles que es produeixen en la infància com les quals, en moltes ocasions, perduren fins a l’edat adulta. Els treballs publicats sobre aquest tema demostren la no existència d’un patró de símptomes únic, així com la presència d’una extensa varietat de símptomes en aquestes víctimes, i fins i tot l’absència total de símptomes en algunes d’elles, impedint establir una síndrome que defineixi i englobi els problemes emocionals, cognitius i socials que es relacionen amb l’experiència d’abús sexual.”

L’impacte està supeditat del grau de culpabilització i vergonya que tingui la víctima com de les estratègies de afrontamiento però en la gran majoria dels casos pesa la manipulació que exerceix el/l’agressor/a sobre la seva víctima.

El trauma va a dependre de la freqüència i durada dels abusos; la vinculació tòxica i abusiva amb el/l’agressor/a més si existeix un grau de parentiu familiar; i la por a trencar la família si un dia s’arriben a assabentar del succés o quan es revela, no ser cregut per la família més directa. Això fa que existeixi un bloqueig a l’hora de demanar ajuda efectiva perquè la por està instal·lada en les entranyes.

Aquestes seqüeles es comencen a desenvolupar quan comencen els abusos sexuals i alguns estaran en el comportament de la persona com a seqüeles a llarg termini fins que un dia arriba l’hora de trencar el silenci gràcies a l’enorme pes i desgast d’energia per portar tants anys una motxilla de repressió.

Aquestes seqüeles persisteixen en el temps fins que l’individu fa el seu procés intern de conscienciació, acceptació i perdó sobre si mateix. Arribat a aquest punt és necessari perdonar a l’agressor.

L’abús està instal·lat en el secret de l’imaginari social on es prefereix parlar de l’oasi de la infància feliç sense preocupacions però és devastador la incidència de l’abús en la nostra societat. Pel que hem de mirar cap al front, explicar sense por cadascuna d’aquestes vivències per, des d’aquí, trencar el cicle de l’abús i tenir una societat més sana.

Conseqüències psicològiques a curt termini

Conseqüències psicològiques a llarg termini

Problemes emocionals

Pors i fòbies

Simptomes depressius i ansietat

Baixa Autoestima

Sentiment de culpa

Estigmatització

Trastorn per estrès posttraumàtic

Ideació i conducta suïcida

Autolesions

Problemes de relació

Problemes de relació social

Menor quantitat d’amics

Menor temps de joc amb iguals

Elevat aïllament social

Problemes cognitius

Conductes hiperactives

Problemes d’atenció i concentració

Baix rendiment académic

Pitjor funcionament cognitiu

Trastorn per déficit d’atenció amb hiperactivitat

Problemes funcionals

Problemes de relació social

Menor quantitat d’amics

Menor temps de joc amb iguals

Elevat aïllament social

Problemes de conducta

Masturbació compulsiva

Imitació actes sexuals

Ús vocabulari sexual inapropiat

Conformitat: Bona relació agressor/a

Hostilitat

Agresivitat

Ira i ràbia

Problemes emocionals

Trastorn depressiu i bipolar

Símptomes i trastorns d’ansietat

Trastorn per estrès posttraumàtic

Baixa autoestima

Alexitimia

Trastorn límit de la personalitat

Conductes autodestructives

Autolesions

Problemes de relació

Aïllament

Ansietat social

Dificultats en la relació de parella

Dificultat en la criança de fills/es

Problemes funcionals

Trastorn de conducta alimentària

Dolors físics

Trastorn de conversió

Crisi convulsives no epilèptica

Trastorn dissociatiu

Trastorn de somatització

Desordres ginecològics

Abús de substàncies

Problemes sexuals

Sexualitat insatisfatòria

Conductes de risc sexual

Maternitat primerenca

Prostitució

Revictimització

Trastorn dissociatiu

Trastorn de somatització

Desordres ginecològics

Abús de substàncies

Fuente: Consecuencias psicológicas iniciales del abuso sexual infantil y Consecuencias psicológicas a largo plazo del abuso sexual infantil de Noemí Pereda