Com
el trauma
infantil
afecta
la salut
tota
la vida

La pediatra canadenca Nadine Burke Harris ens explica com l’exposició al trauma, abús i negligència durant la infància pot afectar el desenvolupament psicològic i cerebral al llarg de la vida.